Category: 游旅

志何向

炫光珠汗粘衣袖, 取金微薄尽是愁。 常诉夫子何为泪,...

0

家国中兴,非旁门左道可为,实则修身也!

0

父励

事急则缓,事缓则圆。 事情杂乱时,先深吸一口气,然后...

0

难寻一物

欲习失介空天讥 上下左右兼备齐 忽明唯独无一物 尽是...

0

寒苦花香

千炎深处万般寒 百花日月千古鲜 十载奋苦百晨将 一点...

0

所惧

百望星云腹中尽 谁知能存应天明 生根草野已若禽 吾辈...

0

问松

万般无傲何知终 修身力书眠意浓 若晓百日成与否 唯问...

0

任君

悦耳花肠无自愧 百君终得碌无为 劝尔莫随当年悔 夕阳...

0